Welkom op de website van de familie van Koppen.

Na het succes van de website van de familie van der Loos heeft Rolf gemeend om voor onze gemeenschappelijke familietak de domeinnaam www.vankoppen.nl ter beschikking te stellen om de nodige informatie van de familie digitaal te verspreiden. Met de andere tak als voorbeeld zullen we trachten om de complete stamboom op te zetten met daaraan gekoppeld het onderhouden van een verjaardagskalender. Misschien kunnen we in de toekomst dit medium gebruiken om de familiebanden te verstevigen. Maar daar hebben we jullie hulp bij nodig. We verzoeken dan ook iedereen om de aanvullingen in de familiesfeer aan ons op te geven. Wij zullen op onze beurt dan trachten om zo up-to-date mogelijk te blijven. Suggesties om de site nog aantrekkelijker te maken zijn van harte welkom.
Op 10 februari 2008 is er een zeer geslaagde familiereŁnie gehouden. Het gegevens en de foto's zijn op aparte pagina's opgenomen.

Rolf van Koppen en George van der Loos

Een verzoek van de webmaster. De kosten van de webhosting worden nu door Rolf gedragen. Het zou leuk zijn als we met zijn allen hem daarin zouden willen ondersteunen. Maak zo nu en dan eens een bedragje over op zijn bankrekening, te weten 51 94 72 977 (IBAN nummer NL93ABNA0519472977, BIC/Swift ABNANL2A) ten name van R. van Koppen te Poeldijk onder vermelding van 'donatie website' en je naam.